Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul  tematic  9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce alcancerului colorectal – etapa II – Regiuni de dezvoltare: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, București –Ilfov AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

Apelul prezent se înscrie în Politica sectorială europeană care recomandă insistent Statelor Membre să  urmărească  cu  predilecție  prevenirea  cancerului  și  să  se  concentreze  pe  dezvoltarea  şi implementarea programelor populaționale de screening la nivel național.

Programele  performante  de  screening  pot  salva vieți, productivitate și banicheltuiți de individ și societate pentru a trata stadiile avansate ale bolii.

Rezultat așteptat

Principalul rezultat așteptat prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte îl reprezintă: Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.