Solicitantul proiectului este Institutul Clinic Fundeni, fondat în anul 1959 şi, ca formă de organizare juridică, este o unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii. Institutul Clinic Fundeni are o mare adresabilitate, atât din perspectiva numărului mare de pacienţi trataţi, cât şi a patologiei căreia i se adresează. Institutul beneficiază de un număr de 1098 paturi şi 24 de secţii cuprinzând specialităţi medicale variate, iar numărul de pacienţi internaţi în anul 2013 fiind de 65.125 pacienţi, cu peste 3000 de pacienţi mai mult decât numărul acestora în anul 2012. Institutul Clinic Fundeni primeste pacienţi nu doar din Bucureşti, în condiţiile în care 69,66% dintre pacienţii Institutului sunt pacienţi din afara capitalei, iar aproximativ 30% din numărul total al pacienţilor provine din mediul rural.

Institutul înglobează Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie, cel mai vechi centru din România dedicat exclusiv studiului şi îngrijirii afecţiunilor tubului digestiv, ficatului, căilor biliare şi pancreasului, în cadrul său formându-se în specialitatea de gastroenterologie numeroase generaţii de medici. Ideea constituirii Centrului din Bucureşti a apărut odată cu preluarea de către Prof. Dr. Tiberiu Spârchez (fondatorul şcolii româneşti de Gastroenterologie) a Clinicii Medicale de la Spitalul “Vasile Roaită“. In 1974, centrul de Gasteroenterologie s-a mutat la Spitalul Clinic Fundeni, unde funcţionează şi în prezent. In anul 2000, denumirea Centrului a fost completată, titulatura actuală fiind “Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie“, ca expresie a preocupărilor deosebite în domeniul subspecialităţii de Hepatologie, a activităţii medicale, de cercetare şi de învăţământ a Centrului. La ora actuală la nivelul Centrului funcţionează Catedra de Gastroenterologie şi Hepatologie Fundeni, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “ Carol Davila “. Secţia a-III există ca atare din anul 2001 , fiind consacrată activităţii clinice şi de cercetare în domeniul afecţiunilor hepatice şi al transplantului hepatic (Hepatice cronice virale B,C,B+D; Ciroza Hepatică de diferite etiologii; Neoplazii hepatice Hepatocarcinom, Colangio Carcinom, Patologia Post Transplant Hepatic.