Prezentare proiect ROCCAS II Sud-Muntenia

Titlul proiectului: „Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia”

Codul proiectului (SMIS): 136828

Valoare toatala a proiectului: 23.859.231,79 lei

Data începerii proiectului: 06.11.2020

Data finalizării proiectului: 29.12.2023

Locaţia proiectului:

  • România
  • Regiunea Sud – Muntenia
  • Judeţe: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

Managerul de proiect: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Cristian

Obiectivul general: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate catrepreventie, depistare precoce (screening) diagnostic si tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 de persoane din regiunea Sud-Muntenia, dintre care minim 59% apartin grupurilor vulnerabile.

Obiectivele specifice:

OS1 – Constientizarea si promovarea necesitatii derularii programului complex de preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia, prin derularea de activitati de informare, educare si constientizare specific, destinate grupurilor tinta si publicului larg, la nivel de individ, grup si comunitate, avand in vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al propriilor nevoi legate de sanatate si drepturile la serviciile de sanatate.

OS2 – Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin derularea unui program complex de preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului colorectal pentru 50.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia, identificate in cadrul proiectului, provenind in special din grupuri vulnerabile, trimiterea la medicul specialist a 2104 persoane, prin asigurarea de servicii si mijloace de suport care sa creasca accesul la servicii medicale specializate si tratament, prin reevaluarea periodica a pacientilor si elaborarea de rapoarte, studii si propuneri de politici publice pe baza datelor obtinute in urma screeningului.

OS3 – Asigurarea functionalitatii unui centru de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului colorectal in cadrul Institutului Clinic Fundeni in vederea depistarii constante a leziunilor precanceroase colorectale, inclusiv dupa finalizarea interventiei.

OS4 – Crearea unui sistem concret de asigurare a protectiei datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in vigoare si intreprinderea tuturor masurilor necesare pentru procesarea acestora in conditii optime de securitate, pe parcursul derularii proiectului.

OS5 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, prin utilizarea de metode si instrumente de inovare sociala, precum si prin realizarea unui program de screening de cancer colorectal, la nivel regional, nediscriminatoriu si adaptat grupului tinta pentru 50.001 persoane, respectiv facilitarea accesului la servicii de specialitate si tratament pentru 2104 persoane, in cadrul caruia vor fi utilizate metode si instrumente de inovare sociala si vor fi promovate principiile nediscriminarii, egalitatii de sanse si dezvoltarii durabile in realizarea interventiilor.