FUNDAŢIA „RENAŞTEREA PENTRU EDUCAŢIE, SĂNĂTATE ŞI CULTURĂ”

Fundaţia RENAŞTEREA pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură a fost înfiinţată în anul 2001, aducând pentru prima dată în atenţia publicului din România o problemă cu implicaţii majore în viaţa femeilor: cancerul de sân. Autorităţile statului român au acordat Fundaţiei Renaşterea, în anul 2008, statutul de organizație de utilitate publică. Proiectele fundației au fost recunoscute atât pe plan național cât și internațional, astfel încât, în 2008, Fundația a fost premiată în cadrul Galei Societăţii Civile, iar în 2010, la Parlamentul European, i-a fost acordată distincţia „Pearl of Wisdom”. În 2014, în urma demersurilor făcute de Fundația Renașterea, Senatul Român a declarat 1 Octombrie – Zi Națională de luptă Împotriva Cancerului de San. Principalele activități ale Fundaţiei în cei peste 15 ani de activitate au fost:

  • Campanii de informare: presă scrisă, audio-vizual, articole şi machete informative în reviste de femei, cotidiane naţionale şi locale, spoturi radio şi TV, afişaje stradale;
  • Emiterea de cartele telefonice particularizate;
  • Linia telefonică gratuită (08008 300 300) care a oferit informaţii despre cancerul de sân – peste 108.941 apeluri;
  • Editarea şi distribuirea de broşuri informative;
  • Campania naţională de iluminare în roz a unei clădiri reprezentative din Bucureşti şi din alte oraşe, simultan cu alte 40 de ţări, care a debutat la 1 octombrie 2001;
  • Gala de strângere de fonduri “Artă pentru Viaţă” (9 ediţii) a fost organizată prima dată în anul 2004;
  • Evenimentul Happy Run Race for the Cure care a fost organizat pentru prima dată în data de 7 iunie 2015, în care sărbătorim sănătatea alături de învingătoarele în lupta cu cancerul;
  • Proiectul Vieți Împletite – BraveCut, care presupune oferirea de peruci pacientelor aflate în tratament oncologic.

CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SANATATE – SASTIPEN

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN este o organizație nonguvernamentală, înființată în 2007. Membrii fondatori ai organizației sunt tineri activiști romi și ne-romi, cu vastă experiență în elaborarea și implementarea de proiecte/programe adresate comunităților cu romi, în realizarea de analize/studii/cercetări care reflectă situația comunităților cu romi, cu experiență în realizarea și implementarea de campanii de informare și conștientizare a membrilor comunităților cu romi, cu experiență în livrarea de sesiuni de formare pentru adulți, în implementarea de campanii de lobby și advocacy etc.

Sastipen a creat un grup de lucru în care activează un număr de specialiști în sănătate publică neromi, profesori în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila – București, precum și experți independenți, activi în procesul de îmbunătățire a situației romilor, care au experiență în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de sănătate publică adresate comunităților cu romi.

Sastipen consideră că în România populația de etnie romă se confruntă cu un model agresiv de excluziune socială. Abordarea problematicii romilor, respectiv în domeniul sănătății, trebuie să fie comprehensivă și să nu se lucreze vizând efectele (incidența mare de tubercoluză în comunitățile cu romi, numeroase cazuri de HIV/SIDA, copii subnutriți, grad scăzut de informare în domeniul sănătății, neparticiparea romilor la serviciile de sănătate publică ș.a.).

Sastipen are ca principale arii de interes analiza și dezvoltarea de politici de sănătate, precum și strategii și intervenții de sănătate publică, în special în comunitățile cu romi, în vederea îmbunătățirii situației sanitare a membrilor acestei minorități. Totodată, Sastipen are un interes deosebit în promovarea sănătății și schimbarea comportamentelor, precum și dezvoltarea comunitară a grupurilor dezavantajate din România.