Activitatea 1

Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale din regiunea Sud-Muntenia, adresate unui numar de 50.001 persoane

A1.1 Desfasurarea actiunilor aferente achizitionarii echipamentelor si materialelor necesare derularii activitatilor/ sub-activitatilor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Sud- Muntenia, inclusiv al celor necesare înfiintarii si functionarii centrului de preventie a cancerului infiintat in structura Solicitantului.

A1.2 Activitati de informare, educare, constientizare a grupului tinta al serviciilor de screening al cancerului colorectal pentru 50.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia

A1.3 Activitati de identificare/ mobilizare si de acordare de sprijin pentru 50.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia (ex. asigurare costuri de transport, masuri de acompaniere etc.)

A1.4 Derularea screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc standard de cancer colorectal

A1.5 Efectuarea endoscopiei digestive inferioare (colonoscopiei) de control lapacientiitestati pozitiv la testul de hemoragii oculte sau pentru cei identificati ca având risccrescut de cancer colorectal urmare a anamnezei.

A1.6 Sprijin pentru infiintarea si functionarea centrului de preventive, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului colorectal in regiunea Sud-Muntenia

A1.7 Activitati support pentru derularea programelor de screening la nivel regional în vederea depistarii leziunilor precanceroase colorectale

A1.8 Colectarea datelor obtinute în urma screeningului prin metode statistice specifice

Activitatea 2

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru 50.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia

A2.1 Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru 50.001 persoane din regiunea Sud-Muntenia

Activitatea 3

Management de proiect

A3.1 Management de proiect

Activitatea 4

Decontarea cheltuielilor generale de administratie

A4.1 Decontarea cheltuielilor generale de administratie