Investim în dezvoltare durabilă

 

Bucureşti, 23.08.2023

 

50.001 PERSOANE AU BENEFICIAT GRATUIT DE PROGRAMUL DE SCREENING PENTRU IDENTIFICAREA CANCERULUI COLORECTAL OFERIT DE INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

 Descarcă Comunicatul în format PDF

Astăzi, 23 august 2023, Institutul Clinic Fundeni, în calitate de lider, a atins indicatorul reprezentând 50.001 persoane, 62% vulnerabile, care au beneficiat gratuit de programul de screening pentru identificarea cancerului colorectal, în cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – Sud-Muntenia” – acronim ROCCAS II, în parteneriat cu Fundația „Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură” și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN.

Cancerul colorectal reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, precum și la nivelul Uniunii Europene, implicit la nivelul României, fiind a doua cauză de incidență și mortalitate prin cancer. Prevenția și diagnosticul precoce sunt esențiale în programele de lupta împotriva acestei maladii, iar screeningul s-a dovedit eficient în scăderea mortalității în cazul localizării colorectale.

Persoanele participante, cu vârsta cuprinsă între 50-74 ani, din regiunea Sud-Muntenia, au efectuat chestionarul de risc pentru cancer colorectal, li s-a înmânat testul FIT și au fost înscrise în Sistemul Electronic de Evidență a Screeningului (R.O.C.C.A.S.), gestionat de către Institutul Național de Sănătate Publică.

Până la finalul anului 2023, din cele 50.001 persoane, minim 2.104 persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce, reprezentând indicator, de asemenea, atins, pot beneficia gratuit de efectuarea unei endoscopii la Institutul Clinic Fundeni. În paralel, s-a derulat o campanie de informare, educare și conștientizare a populației cu privire la serviciile de screening oferite prin proiect, cu scopul de a descoperi o boală latentă, de a detecta o boală în stadii incipiente și de a permite tratarea ei adecvată înainte de a reprezenta o amenințare pentru individ și comunitate.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Valoarea totală a proiectului este de 23.859.231,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este 20.280.347,04 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 3.249.207,52 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului, 329.677,23 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni.

 

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Gheorghe Cristian. Informații suplimentare se pot obține la adresa de E-mail: roccas.doi@gmail.com